• Visma Exso - når visjon møter kommunikasjon og læring 

      Melbøe, Madelen (Bachelor thesis, 2020)
      Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er «Hvordan opplever ledere kommunikasjon og læring i Visma Exso?» Temaet er systemlæring, med hovedfokus på å skape en delt visjon som ett ledd i å bli en lærende organisasjon. ...