• Turnover - når forventninger ikke innfris 

      Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
      I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...