• Etnisk mangfold som konkurransefortrinn? 

      Hartløv, Nora; Hambro, Elin; Haugen, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med studien er å belyse tematikken rundt etnisk mangfold i norsk arbeidsliv ettersom mangfold er og vil være en stor del av arbeidsmarkedet. Det finnes mye litteratur og forskning som viser effektene av mangfoldige ...