• Ledelse – En relasjonsprosess 

      Loku, Fidan (Bachelor thesis, 2015-10-22)
      Ledelse er et fenomen som har blitt fundert over og forsket på omtrent like lenge som menneskets eksistens. Vi skulle tro at det fantes et klart svar på hva det er, hva det betyr og hvordan man utøver ledelse. Fenomenet ...