• Etnisk mangfold som konkurransefortrinn? 

   Hartløv, Nora; Hambro, Elin; Haugen, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien er å belyse tematikken rundt etnisk mangfold i norsk arbeidsliv ettersom mangfold er og vil være en stor del av arbeidsmarkedet. Det finnes mye litteratur og forskning som viser effektene av mangfoldige ...
  • Inkludering og utnyttelse av etnisk mangfold i norsk arbeidsliv – samsvar mellom ord og handling? 

   Strømdahl, Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å undersøke arbeidsgivers syn på mangfold, og få forståelse for hva som skal til for å lykkes med mangfoldsarbeid. Problemstillingen er som følger: Hva er suksesskriteriene for å lykkes med ...
  • Mangfoldsledelse: Inkludering av etnisk mangfold i arbeidslivet 

   Wiken, Karianne; Woldsnes, Heidi Jessen (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan etnisk mangfold i arbeidslivet preger, inkluderes og benyttes i ASKO, med spesielt vekt på mangfoldsledelse som styringsverktøy. Det har resultert i følgende ...