• Kontorlandskapets påvirkning på samhandling blant ansatte 

      Domert, Susann; Stegerød, Nicoline Fritzvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Denne bacheloroppgaven skal ta for seg kontorlandskapet, og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av samhandling. Gjennom en kvalitativ undersøkelse skal vi besvare problemstillingen “På hvilke måter påvirker ...