• Hvordan håndterer ledere rusmiddelpolitikk på arbeidsplassen? 

      Torjuul, Helene; Stenkjær, Aleksandra; Grøn, Ida (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      Tema for bacheloroppgaven er forholdet mellom rus og ledelse på arbeidsplassen, og det er en kvalitativ undersøkelse. Undersøkelsen er rettet mot ulike faktorer som kan være en årsak til rusmisbruk på arbeidsplassen, og ...