• Vet DU hva som motiverer din servicemedarbeider? 

      Svanberg, Anna; Ræstad, Tiril Christine (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Denne studien undersøker hva som motiverer servicemedarbeidere og bidrar til at de trives i organisasjonen. For å undersøke hvilke faktorer som påvirker jobbopplevelsen positivt og negativt, tar vi i utgangspunkt i ...