• Smidig prosjektarbeid og utvikling i Digitaliseringsdirektoratet 

      Andersen, Cathrine Sølvberg; Bø, Idar (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan prosjekter blir gjennomført i henhold til prosjektteori og smidig metodikk. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: ● “Hvordan arbeider ...