• Suksesskriterier for å ivareta sosial- og akademisk integrasjon. 

      Karlsen, Nora; Bolstad, Vilde; Kimiko Ludvigsen, June (Bachelor thesis, 2020)
      Som følge av pandemien Covid-19 har studenters undervisningsmetode i stor grad endret seg fra et fysisk campus over til et digitalt campus. I den forbindelse ønsker vi gjennom denne studien å belyse i hvilken grad Høyskolen ...