• Hvordan lykkes med onboarding? 

      Gude, Stella Isabelle Håll; Hillervik, Andreas; Huun, Janne Alvilde (Bachelor thesis, 2016-11-03)
      Oppgavens hensikt er å belyse hvordan ulike virksomheter praktiserer onboarding med utgangspunkt i Bauers fire C’er: 1. Compliance 2. Clarification 3. Culture 4. Connection På bakgrunn av dette er vår problemstillin ...