• Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid. 

      Ernestus, Lise Marie; Hovden, Kenneth Næss (Bachelor thesis, 2014-10-20)
      I denne oppgaven har vi underveis klart å avdekke ulike faktorer for at teamarbeid skal bli en suksess og hva som skal til for at teamarbeidet er vellykket. Vi har valgt å ta for oss seks ulike bedrifter fra forskjellige ...