Show simple item record

dc.contributor.authorHolta, Karen
dc.contributor.authorSelstad, Linn
dc.contributor.authorHobbesland, Line
dc.date.accessioned2018-09-27T07:46:23Z
dc.date.available2018-09-27T07:46:23Z
dc.date.issued2018-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564856
dc.description.abstractI lys av dagens samfunnsendringer, globalisering og digitalisering ble vi nysgjerrige på hvordan disse momentene som påvirker store deler av arbeidslivet, også kan påvirke hvordan HR vil utvikle seg i tiden fremover. Tankene gav grobunn for problemstillingen vi ville forske på: «Hvilke kompetanser trenger organisasjoner fra HR frem mot 2030?». En omfattende og nylig videreutviklet teori av Dave Ulrich (2017) inspirerte oss til å gå dypere inn dette temaet. Dette medførte at vi stilte oss to forskningsspørsmål: 1) Basert på Ulrich sin HR-kompetansemodell (2017), hvilke kompetanser anser norske HR-ledere som viktige i dag? 2) Hvilke kompetanser tror norske HR-ledere vil bli viktige frem mot 2030? For å kunne besvare disse spørsmålene på en hensiktsmessig måte valgte vi ut en spesiell målgruppe for undersøkelsen vår. Utvalget er representert av elleve HR-ledere fra mindre og større, private og offentlige virksomheter. Innsamlingen av data foregikk ved at vi kombinerte datainnsamlingen med en kvantitativ spørreundersøkelse i forkant av individuelle kvalitative dybdeintervjuer. Vi ønsket med dette å samle inn informasjon om hvilke kompetanser HR-direktørene anså som viktige både nå og i fremtiden. Det innsamlede materialet ble kategorisert og analysert som videre førte til at vi fant flere interessante funn. Ut i fra våre flere funn modifiserer vi modellen til Dave Ulrich til vår egen nye konseptuelle modell. Denne viser en ny kombinasjon av kompetansene, hvor vi mener at denne modifiseringen passer bedre inn i en norsk kontekst. Et viktig funn er at kompetansene Strategic Positioner, Change Champion og Credible Activist er de kompetansene som blir mest viktige frem mot 2030.I tillegg fant vi at kompetansene Analytics Designer and Interpreter og Technology Integrator blir viktigere fremover. På bakgrunn av dette kommer vi med anbefalinger om at norske virksomheter bør legge stor vekt på å utvikle kompetanse innenfor disse områdene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.titleAutomatisering og digitalisering eller strategisk HR og relasjonsbygging; Hvordan vil HR-funksjonen se ut i fremtidens arbeidsliv?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal