Show simple item record

dc.contributor.authorKlufterud, Kamilla
dc.contributor.authorLarsen, Malin Thorsen
dc.contributor.authorNilsen, Rachel Bøe
dc.date.accessioned2018-10-01T09:09:46Z
dc.date.available2018-10-01T09:09:46Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565411
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler prososial motivasjon i Helse- og omsorgsdepartementet. Prososial motivasjon er her definert som motivasjonen til å bidra med noe nyttig og verdifullt for andre. Denne formen for motivasjon er en undervurdert drivkraft. På bakgrunn av dette var det ønskelig å få ytterligere innsikt i fenomenet. Formålet har derfor vært å undersøke hvorvidt prososial motivasjon kan eksistere til tross for at en ikke har kunnskaper om det. Da Helse- og omsorgsdepartementet er en organisasjon med stort samfunnsansvar og godt potensiale for prososial motivasjon blant ansatte, ønsker vi å bidra til økt kunnskap rundt tematikken. Problemstillingen vår er derfor; “Hvordan utspiller prososial motivasjon seg uten bevisste strategier?” Problemstillingen blir besvart ved hjelp av enkeltcasestudie bestående av enkeltintervjuer og fokusgrupper. Studien ser på ledere og ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble utført seks enkeltintervjuer med ledere, samt intervjuer med fire fokusgrupper. Hensikten var å få en bedre forståelse for hvordan prososial motivasjon ble oppfattet på overordnet nivå kontra blant de ansatte. Datainnsamling viser at det er flere faktorer som kan bidra til prososial motivasjon hos de ansatte. Videre har vi funnet at det også eksisterer faktorer som svekker den prososiale motivasjonen, i tillegg til at organisasjonen ikke er optimalt tilrettelagt for maksimalt utbytte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.titleÅ løfte i flokk. En kvalitativ studie av prososial motivasjon i Helse- og omsorgsdepartementet.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal