Show simple item record

dc.contributor.authorLanes, Thea
dc.contributor.authorKolshus, Benjamin Aleksander
dc.contributor.authorHeidenreich-Riis, Rudi
dc.date.accessioned2018-10-01T11:18:28Z
dc.date.available2018-10-01T11:18:28Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565480
dc.description.abstractOppgaven vår har som utgangspunkt å undersøke viktigheten av samsvar mellom talsperson og merkevarer i markedsføring. Problemstillingen vi valgte at vår oppgave skal belyse er “I hvilken grad må det være samsvar mellom talsperson og merkevare for å skape effekt?”. Da bedrifters markedskommunikasjon de siste årene har utviklet seg til økt bruk av kjente ansikt og personligheter, var det spennende for oss å se på om disse personene har effekt grunnet samsvaret til produktet, eller om det var andre underliggende faktorer som var avgjørende. I litteraturen er det skrevet mye om merkesamarbeid og markedsføring med bruk av kjente offentlige personer. Det er gjort forskning på at samsvar kan være en viktig faktor for effekt, men mindre forskning som setter lys på hvilke andre faktorer som kan være avgjørende. Vi leste artikler om positive sider ved både høyt og lavt samsvar, og det ble fort interessant å se på nettopp de faktorene som også kan gjøre at man argumenterer for at andre variabler enn høyt samsvar kan være roten til effekt. Attraktivitet og troverdighet ble da noe vi ønsket å se nærmere på opp mot koblingen mellom samsvar og holdning til samarbeid. Etter å ha gått gjennom teori om temaet kom vi frem til 3 hypoteser som vi ønsket å teste. Tanken her var å teste om høyt samsvar ga positiv holdning til samarbeid, og om troverdighet og attraktivitet kunne spille inn på effekten av samsvaret. Undersøkelsen, som vi sendte ut på Facebook, hadde 111 respondenter med en jevn fordeling mellom gutter og jenter. Funnene vi fikk analyserte vi deretter i statistikkprogrammet SPSS ved hjelp av ulike modeller. Etter gjennomføring av diverse nødvendige analyser fikk vi medhold i kun én av de tre hypotesene våre. Som mye av teorien støttet opp mot så vi at våre resultater signifikant indikerte at samsvar i aller høyeste grad førte til økt positiv holdning til merkesamarbeidet mellom talsperson og produkt. Det kom i tillegg frem at troverdighet og attraktivitet til en viss grad kunne styrke denne effekten, men dette fikk vi ikke medhold i ved signifikansverdien, noe som tilsier at vi ikke vil kunne konkludere med at dette er sikkert. Det vi håper med dette er at vår oppgave kan peke på hva som bør ses på i høyere grad ved videre forskning, og at det da kan konstateres om det er andre variabler som kan gi bedre, eller lik, effekt som samsvar.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføring og merkevareledelsenb_NO
dc.titleEffekten av samsvar: Et eksperimentelt dypdykk i hvordan samsvar mellom merkevare og talspersoner påvirker forbrukernes holdningernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal