Show simple item record

dc.contributor.authorLangøigjelten, Eivind
dc.contributor.authorGrimsrud, Anne Mari Stien
dc.date.accessioned2018-10-01T11:35:13Z
dc.date.available2018-10-01T11:35:13Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565497
dc.description.abstractRekruttering av kandidater er en kompleks og krevende aktivitet og omfatter mange delbeslutninger. Vår opplevelse er at mange rekrutterere ikke bruker vitenskapelige metoder, men heller intuisjon og skjønn. Derfor ønsker vi å finne ut av hvilken bevissthet rekrutterere har til bruk av magefølelse og intuisjon i rekrutteringsprosessen. Formålet med studiet vi har gjennomført er først og fremst å oppnå en bachelorgrad i HR og personalledelse. Det faglige formålet med studiet er å avdekke hvilken bevissthet rekrutterer har til intuisjon og magefølelse. Vi har også et formål om at studiet vårt skal gi nytteverdi, både for oss selv og for respondentene vi har innhentet informasjon fra. For vår egen del ønsker vi å bli mer bevisst på heuristikker som kan oppstå i forbindelse med rekruttering. Vi ønsker også at vårt studie kan bidra til at rekrutterere blir mer bevisste på hvordan de opptrer som beslutningstakere. Vårt overordnede teoretiske utgangspunkt er rekruttering og heuristikker. Ettersom vi ville undersøke bevissthet rundt dette tok vi utgangspunkt i eksisterende teori innenfor rekruttering- og seleksjonsmetoder, og bruk av magefølelse og intuisjon. Vi har brukt kvalitativ metode for å besvare vår problemstilling. Utvalget vårt består av fem informanter som arbeider med rekruttering. Gjennom dybdeintervjuer har vi tilegnet oss kunnskap og forståelse om hvordan informantene gjennomfører rekrutteringsprosessen, hvor bevisste de er på magefølelse og intuisjon, og hva de gjør for å unngå det. Undersøkelsen viser at det er en viss variasjon i hvilken bevissthet informantene har til beslutningsheuristikker i rekrutteringsprosessen. Funnene viser blant annet at erfaring og bruk av metode påvirker bevisstheten deres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectRekrutteringnb_NO
dc.titleRekruttere, fort og langsomtnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal