Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Anette
dc.contributor.authorEide, Thea Kristine
dc.date.accessioned2018-10-01T12:09:57Z
dc.date.available2018-10-01T12:09:57Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565516
dc.description.abstractVelferdsstaten Norge trenger hjelp til å løse fremtidens velferdsbehov. Et av disse problemområdene er rusproblematikken. Statistikken for overdosedødsfall har vært lik de siste årene. Dette indikerer at eksisterende løsninger ikke er tilstrekkelige, og problemet forblir det samme. Det er behov for innovasjon og nye behandlingsmetoder innenfor dette området. I denne oppgaven ønsket vi å fordype oss i fenomenet samskapende sosial innovasjon. Dette innebærer å engasjere relevante aktører på tvers av profesjon og sektor for å sammen løse et udekket sosialt behov. Vi studerer et bestemt case og undersøker problemstillingen: Hva er samskapende sosial innovasjon i praksis? Er samarbeidet mellom Drammen kommune, Fotballstiftelsen og Strømsgodset Fotball om et gatelag i Drammen på rusomsorgsområdet et eksempel på samskapende sosial innovasjon? Strømsgodset gatelag er et samarbeid mellom Drammen kommune, Fotballstiftelsen og spillerne på laget. Fotballaget er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Deltagelse på gatelaget har ført til positive ringvirkninger også utenfor fotballbanen. Vårt studie undersøker om samhandlingen mellom partene resulterer i samskapende sosial innovasjon. For å besvare problemstillingen vår har vi gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med respondenter fra de tre ulike sektorene i problemstillingen. Vi har analysert våre empiriske funn opp mot eksisterende teori på samskapende sosial innovasjon. På bakgrunn av våre empiriske funn analysert opp mot relevant teori konkluderer vi med at samarbeidet mellom Drammen kommune, Fotballstiftelsen og spillerne på laget er et eksempel på samskapende sosial innovasjon. Selve prosessen og resultatet er av verdi for alle involverte parter. Kombinasjonen av ulik kunnskap og kompetanse utfyller hverandre, og samhandlingen gir resultater.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKreativitet, innovasjon og forretningsutviklingnb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.titleSamskapende sosial innovasjon, en snarvei til et bærekraftig velferdssamfunn?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal