Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Emilie
dc.contributor.authorRemel, Marius
dc.contributor.authorNielsen, Dina
dc.date.accessioned2018-10-01T13:39:29Z
dc.date.available2018-10-01T13:39:29Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565559
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er lojalitet blant de norske ansatte av millennium generasjonen i organisasjoner. For det første har vi funnet ut at den mest sentrale forskningen av lojalitet i organisasjoner som er relevant for vår oppgave, er rundt begrepet organisasjonsforpliktelse. For det andre viser studie at for å kunne besvare problemstillingen, er det viktig å utforske hoved karakteristika av millennium og vi har derfor fokusert på å kunne “definere” millennium så godt som mulig. Det er kritikkverdig at vi ikke kan skjære alle under én kam, og vi har derfor begrenset kriterier for utvalget av respondenter for å vise til tydelige hovedtrekk. For det tredje viser resultatet at organisasjonsforpliktelse handler i stor grad om å imøtekomme forventninger og krav fra de ansatte, samt å få de ansatte til å føle seg komfortable og kompetente i sin egen rolle på arbeidsplassen. Det er også en viktig faktor at millennium føler at de blir sett, hørt og involvert. Dette innebærer blant annet muligheter for utfordrende arbeidsoppgaver, mer ansvar og videre utvikling. Prestasjon og innsats må belønnes og de ansatte trenger å føle seg ivaretatt og inkludert i organisasjonen. Forpliktende ansatte har en effekt på produktiviteten, kulturen og holdningene på arbeidsplassen. Det er dernest viktig for ledelsen å bevisstgjøre de ansatte om organisasjonens verdier, visjoner og mål (Business News Daily). Organisasjonsforpliktelse fører til mer engasjerte og motiverte ansatte som ønsker å bli værende i bedriften, samt at det fører til mindre fravær, lavere turnover, høyere produktivitet og lavere kostnader.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectLojalitetnb_NO
dc.title«En kvalitativ studie: Et strategisk møte med millennium generasjonen»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal