Collections in this community

Recent Submissions

 • Relasjon i danseundervisning og påvirkningskraften på klassemiljøet 

  Langedal, Ingrid Berland (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgave skal jeg ta for meg hva som må til for å oppnå et godt miljø i en danseklasse og hvordan det påvirker læreforutsetningene til elevene. Jeg drøfter og reflekterer basert på mine egne tanker og erfaringer og ...
 • Viktigheten av eierskap i pedagogrollen 

  Thorkildsen, Stine (Bachelor thesis, 2021)
  I denne teksten vil jeg se på viktigheten av å ha eierskap til eget materiale, og tro på seg selv og sine evner i pedagogrollen. Dette skal jeg gjøre ved å se på min tid ute i praksis som danselærer fra start til slutt, ...
 • Betraktning og vurdering som læringsmetode 

  Aasebø, Julie (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med denne undersøkelsen er å se på hvilke elementer som må ligge til grunn for at betraktning og vurdering skal fungere som læringsmetode. Jeg ser tilbake på egne erfaringer og tanker fra praksisperioden, og drøfter ...
 • Forbi og gjennom improvisasjon med ungdom 

  Melberg, Anne Marthe (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bachelor oppgaven undersøker jeg hva slags tiltak jeg som pedagog tok for å forbedre improvisasjons undervisningen min i dans. Høsten 2020 underviste jeg i Contemporary, aldersgruppen min var 13-16 år. Jeg fant det ...
 • Guilt-free pleasures: how premium and luxury influence regret 

  Lyons, Sarah Joy; Wien, Anders Hauge; Altintzoglou, Themistoklis (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Purpose The purpose of this study was to investigate how a consumer’s intention to purchase a premium or luxury product influences the anticipated regret and guilt. Design/methodology/approach A 2 × 2 × ...