Show simple item record

dc.contributor.authorTrøan Sundt, Kari
dc.date.accessioned2021-03-02T10:06:53Z
dc.date.available2021-03-02T10:06:53Z
dc.date.issued2020-06-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731118
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven er å komme opp med en bærekraftig strategi for destinasjonsutvikling i Vingelen. Jeg vil blant annet se på hvordan eksisterende og nye reiselivsprodukter i Vingelen kan bli mer lønnsomme, og undersøke innbyggernes holdninger rundt turisme i bygda. Resultatet skal benyttes som en opptenningsbrikett når jeg senere skal starte opp min egen bedrift i bygda. Problemstillingen vil besvares ved bruk av et eksplorativt (utforskende) forskningsdesign og kvalitativ metode. Det er gjennomført seks dybdeintervjuer i tillegg til en spørreundersøkelse. Dette empiriske materialet har, sammen med teorier knyttet opp mot destinasjonsutvikling, konkurranseevne, og bærekraft, dannet grunnlaget for temaene mine i analysen. Funnene viser at et gjennomgående fokus på bærekraft i alle ledd, samt en overordnet rød tråd for destinasjonen, er viktige ledd i strategien. Det er vesentlig med et godt samarbeid og god kommunikasjon både internt og eksternt, og innbyggernes holdninger tilsier at gjestfriheten bør kunne oppleves som god. Jeg har brukt Ritchie og Crouchs konseptmodell (Ritchie og Crouch 2003) som en gjennomgående mal for denne strategien, men siden destinasjonsutvikling er en omfattende prosess, har jeg vært nødt til å prioritere enkelte deler. Jeg har derfor valgt å ikke fokusere på salg og markedsføring, samt de miljømessige og sosiokulturelle pilarene av bærekraftbegrepet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectReiselivsledelse og opplevelsesutviklingen_US
dc.subjectBærekraftig strategien_US
dc.titleGøy på landet - en bærekraftig strategi for destinasjonsutvikling i Vingelenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal