Show simple item record

dc.contributor.advisorWitberg, Wenche
dc.contributor.authorRupani, Amber Sophia
dc.contributor.authorAndersson, Emma
dc.contributor.authorBengtsson, Daniel
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-06-11T12:20:46Z
dc.date.available2021-06-11T12:20:46Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758994
dc.description.abstractI dagens näringsliv där fler processer automatiseras dagligen genom datorer, robotar och artificiell intelligens, blir mänskliga egenskaper som kreativitet mer och mer ovärderliga för företag. Som samhälle hyllar vi kreatörer och innovatörer världen över, men hur mycket används faktiskt kreativitet som verktyg i dagens organisationer? Lever många kvar i tanken att det endast är ett underligt tankesätt för specifika branscher? Detta har varit utgångspunkten för vårt projekt. Vi vill bidra till en mer kreativt accepterande kultur med mer konkreta tilltag som kan gynna individer lika mycket som hela företag. I första kapitlet, inledning, lägger vi fram bakgrunden och syftet med vårt projekt. Vi skapar ett informativt ramverk för vad vår undersökning ska avhandla. Vi sätter tydliga avgränsningar för områden vi inte ska beröra. Här introduceras Teresa Amabile vars forskning utgör fundamentet för projektet. Därmed presenterar vi problemställningen: Hur leder man för kreativitet på individ- och gruppnivå i organisationer? I kapitel 2 definierar vi ramverket som uppgiften opererar inom genom teori. Denna består huvudsakligen av How to Kill Creativity skriven av Teresa Amabile för Harvard Business Review år 1998. Vi studerar även en del andra akademiker med syfte att stötta och utvidga perspektivet på Amabiles teorier. Vi lägger vårt teoretiska underlag genom att redogöra för hennes tre kreativitetskomponenter och sex essentiella kategorier för kreativt ledarskap. I analysen jämför vi våra fynd mot varandra och analyserar dem utifrån den tidigare framställda teorin. Vi diskuterar de upptäckter vi gjort och delar insikt i vilken grad kreativt ledarskap samsvarar med Amabiles teori i praxis, samt hur företag tolkar de olika elementen. Hand i hand med analysen, lägger vår konklusion ett gott underlag för vår kreativa del som framställs i form av en hemsida och plattform för ledare som vill ta en aktiv ställning till att utveckla sitt företag och sina anställdas kreativa åtgärder. Den digitala verktygslådan The Amazing Race to Creativity är en resurs baserad på Amabiles teorier som uppmanas nyttjas av ledare och organisationer av alla fält och storlekar. Avslutningsvis presenterar vi en kommunikationsstrategi för lösningen och idéer för vägen vidare med plattformen.en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherHøyskolen Kristianiaen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKreativ markedskommunikasjonen_US
dc.subjectKreativitet i organisasjoneren_US
dc.subjectKreativ ledelseen_US
dc.subjectDybdeintervju som metode
dc.titleThe Amazing Race to Creativity : Hur leder man för kreativitet på individ- och gruppnivå i organisationer?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal