Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEllmer, Stefan
dc.contributor.authorLomtjernbakken Møller, Hans Erik
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-07-08T09:31:22Z
dc.date.available2021-07-08T09:31:22Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763903
dc.description.abstractTypografi og pakningsdesign gjør seg begge gjellende som fagfelt innenfor grafisk design. Det var med dette utgangpunkt og spørsmål til deres relasjon, at grunnlaget for oppgaven ble til. Problemstillingen: "Hvordan kan man utforme en skriftfamilie spesielt for applisering på en tredimensjonal flate, der en ny dimensjon skapes?", tar sikte på å videreutvikle dagens fagtradisjoner. Oppgaven bygger på en sterk teoretisk tilnærming. Dette sammen med en ikke-kommersiell retning, men isteden via søken innenfor en kunstnerisk utforskningsprosess. I et samspill med skriftfamilien (designløsningen) består oppgaven også av betydning i denne prosessrapport som en del av løsningen. Følgelig av de teoretiske funn og et videre samspill på fagområdenes relasjon. Rapporten består i første del av en innledning om prosjektet. Videre gir del to et teoretisk grunnlag for fagdisiplinene typografi og pakningsdesign. Det er i del tre at samspillet dem i mellom utforskes; teoretisk og analytisk. I det vi beveger oss inn i del fire utforskes disse funnene, og samspillet ut i en kunstnerisk og kreativ forskningsparallell. Der elementet av det taktile og fysiske objekt synliggjøres. Avslutningsvis i del frem presenteres konseptet, skriftfamilien og de teoretiske funn. Skriftfamilien som et resultat av prosjektet frembringer relasjonen i skrift og objekt. Gjennom å hente egenskaper fra dets to DNA'er, knyttes relasjonen og bruken av hverandre tettere sammen. Der skriftfamilien spiller på egenskapene i det et objekt oppnår tredimensjonalitet. Et samspill dem imellom. Bacheloroppgaven er et startskudd for videre forskning, debatt og «kritisk» blikk på dagens tradisjoner. Prosjektet Typografi, objekt, dimensjon – et utforskende samspill. En enhet gjennom typografi og pakningsdesign som fagfelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøyskolen Kristianiaen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectGrafisk designen_US
dc.subjectTypografien_US
dc.subjectPakningsdesignen_US
dc.subjectSkriftfamilie for tredimensjonale flateren_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectLitteraturstudieen_US
dc.titleTypografi, objekt, dimensjon : Et utforskende samspillen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal