• Web basert kvitteringsmal-bygger for Zeipt - En brukersentrert prototype 

      Blunck, Ludvik Schanke; Kjellid, Daniel Wendt (Bachelor thesis, 2021)
      Denne rapporten omhandler hvordan vi har utviklet en web basert kvitteringsmal-bygger hos Zeipt - en løsning som Zeipt kan bruke til å senke onboardingstiden for fremtidige kunder og løser et problem ved at kunder slipper ...