Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelberg, Anne Marthe
dc.date.accessioned2021-10-13T21:36:07Z
dc.date.available2021-10-13T21:36:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2799915
dc.description.abstractI denne bachelor oppgaven undersøker jeg hva slags tiltak jeg som pedagog tok for å forbedre improvisasjons undervisningen min i dans. Høsten 2020 underviste jeg i Contemporary, aldersgruppen min var 13-16 år. Jeg fant det utfordrende å undervise ettersom mange av elevene ikke hadde en positiv innstilling til improvisasjon. Jeg tar fram at problemene som elevene hadde med improvisasjon var tett knyttet opp mot de fysiske, psykiske og sosiale læreforutsetningene til aldergruppen. Oppgaven er skrevet i aksjonsforskningsform. Jeg tar for meg tre aksjoner som jeg tok i undervisningen, og går gjennom planlegging, gjennomføring før jeg til slutt diskuterer resultatet. I oppgaven bruker jeg mye empiri fra min egen logg og samtaler jeg hadde med elevene. I tillegg supplerer jeg med, og setter diskusjonene opp mot relevant fag teori. Alle aksjonene og teoriene tar utgangspunkt i problemstillingen: Hva slags tiltak vil ha en positiv virkning i undervisning av improvisasjon med ungdom? Aksjon 1 går ut på å sikre et trygt læringsmiljø. Her la jeg til tillitsøvelser og endret/konkretiserte nye improvisasjons øvelser i undervisningen. Dette gjorde jeg for at eleven skulle finne en trygghet i hverandre, og en trygghet i hva de skulle gjøre i improvisasjonen. Aksjon 2 går ut på å utvide elevenes kunnskap om improvisasjon. Her igangsatte jeg samtaler om improvisasjons historie, og gav dem tips til inspirasjon via sosiale medier. Grunnlaget for aksjon 2 var å prøve å motivere elevene ved å gi dem mere kunnskap om faget. Aksjon 3 er en reaksjon på de to tidligere. Her videreutvikler jeg øvelser, og lager to forskjellige improvisasjons sesjoner, med to forskjellige konsepter. Jeg gjorde dette for å utvide ungdommens syn på hva improvisasjon kan være. Framdrift er viktig for elevene! Alle tre aksjonene diskuteres og vurderes. Jeg har hatt min erfaring med disse aksjonene, og hva som funketen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectDans med pedagogikken_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectImprovisasjonen_US
dc.titleForbi og gjennom improvisasjon med ungdomen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber13en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal