Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJuvik, Stein
dc.contributor.authorTorgunrud, Christer Larsen
dc.contributor.authorKolskår, Michelle
dc.contributor.authorThorvaldsen, Ask
dc.contributor.authorMorlandstø, Silje Karin
dc.date.accessioned2021-10-15T10:40:26Z
dc.date.available2021-10-15T10:40:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823292
dc.description.abstractArbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden baserer vi på at ledere berører alle aspekter av arbeidsmiljøet, de kan forårsake stress eller de kan være med på å minske stress. De kan bidra til positive sosiale samspill eller være dem som utøver mobbing. Det er leders ansvar å håndtere konflikter, å sørge for at arbeidsmiljøloven blir fulgt og at det ikke forekommer brudd på arbeidskontrakter. Det er også ledere som har som ansvar å følge opp avvik, gi ris og ros, veiledning og videre oppfølging. De har et stort ansvar og det er nettopp dette som gjør at de er en så viktig del for det psykososiale arbeidsmiljøet. I denne oppgaven ser vi nærmere på dette og tar for oss sammenhengen mellom hvordan ledere og ansatte opplever leders påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet. Her sammenligner vi svar fra intervjuer med ledere og svar fra en spørreundersøkelse rettet mot ansatte med 117 respondenter. Her ser vi på hvor motiverende, inspirerende og støttende ledere er, hva ansatte mener om leders påvirkning på arbeidsmiljøet, hvordan de håndterer konflikter og mye mer. Et av de kanskje viktigste spørsmålene vi har stilt handler om hvor mange som har vurdert å si opp eller faktisk har sagt opp på grunn av sitt forhold til en leder. Gjennom spørreundersøkelsen har vi fått mange urovekkende svar. Blant annet en mye høyere prosentandel enn forventet som har sagt opp en jobb på grunn av en leder, og som har opplevd mobbing på arbeidsplassen - særlig uten at leder har håndtert situasjonen riktig. Vi har også fått mange positive svar. Omtrent 86% av respondentene i spørreundersøkelsen kan fortelle at de trives i sin nåværende stilling, og av disse kommer godt arbeidsmiljø, gode kolleger og gode ledere frem som årsaker til at disse respondentene mener at de trives. Alt dette stemmer overens med vår antakelse om at en av de største påvirkningene på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Det vi ser til slutt at det er en stor glipe mellom den påvirkningen leder tror de har, i motsetning til den påvirkningen leder faktisk har på de ansatte sitt psykososiale arbeidsmiljø.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectArbeidsmiljøen_US
dc.subjectMetodetrianguleringen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.titleDet psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal