Show simple item record

dc.contributor.advisorStavelie, Hanne
dc.contributor.authorBorgnes, Asap Vetle Høyland
dc.contributor.authorKathenes, Andreas Knudsen
dc.date.accessioned2021-10-21T08:10:58Z
dc.date.available2021-10-21T08:10:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824374
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker fenomenet fjernledelse gjennom et teoretisk rammeverk fundamentert i motivasjon og ledelse. Formålet er å undersøke hvordan utvalgte ledere jobber for å opprettholde medarbeidernes indre motivasjon, under koronapandemien som har fordret distanse mellom partene. Tidsrammen strekker seg fra mars 2020 til april 2021, som er perioden hvor samfunnet var preget av sterkt innskjerpede tiltak. Konteksten for oppgaven er én internasjonal bedrift med hovedkontor i Norge. Problemstillingen for oppgaven er som følger: Hvordan påvirker fjernledelse medarbeidernes indre motivasjon til arbeidet? For å besvare problemstillingen har vi utledet tre forskningsspørsmål. Disse er fundamentert i teori om fjernledelse, transformasjonsledelse samt Deci og Ryans selvbestemmelsesteori. Tidligere forskning har vist at samtlige av disse kan medføre økt indre motivasjon hos medarbeidere. Oppgaven benytter derfor ulike teorier til å belyse forskjellige aspekter ved problemstillingen. Oppgavens metode har fulgt en kvalitativ tilnærming. Vi har innhentet data fra åtte informanter som alle arbeider i samme bedrift. Informantene har gjennomført dybdeintervjuer og er et strategisk utvalg bestående av medarbeidere og ledere. Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i medarbeidernes perspektiv, men intervju av ledere har bidratt til en dypere forståelse av situasjonen. Funnene våre har avdekket at medarbeidernes motivasjon har blitt redusert ved fjernledelse. Vi har funnet flere årsaker til dette. Blant årsakene finner vi svekket organisasjonstilhørighet og oppfølging, samt reduserte muligheter for kompetanseutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectFjernledelseen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.titleFjernledelse i pandemitider: Hvordan påvirker fjernledelse medarbeidernes indre motivasjon til arbeidet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal