Show simple item record

dc.contributor.advisorFjell, Dag Inge
dc.contributor.authorMøllevik, Malene
dc.contributor.authorFares, Fika
dc.contributor.authorDyrhol, Sofia
dc.date.accessioned2021-10-21T10:32:33Z
dc.date.available2021-10-21T10:32:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824461
dc.description.abstractDenne bacheloroppgavens overordnede problemstilling er: «Hvordan har merkevaren Devold blitt påvirket av artisten Sigrid sin fandom, etter deres samarbeid». For å besvare den valgte problemstillingen har vi tatt i bruk forskjellige teorier og begreper som er med på å belyse tematikken i problemstillingen på en hensiktsmessig måte. Teorien vi har brukt som støtter opp til dette er litteratur fra Ida Aalen, Aksel Tjora, Robert Cialdini og Philip Kotler. Vi har også brukt litteratur fra Bendik Samuelsen, Adrian Peretz og Lars Erling Olsen for å få oversikt over merkevareledelse som er et essensielt tema for vår oppgave. Litteratur hentet fra Henry Jenkins og Catherine Von Ibenfeldt er også benyttet som et teoretisk bakteppe for bacheloroppgaven. Vi ønsket å gå i dybden på to merkevarer som har alliert seg og skapt et samarbeid, og se om det er en positiv effekt av dette. Dette er to merkevarer innenfor forskjellige sjangere, derfor har de også forskjellige tilhengere. Dette vil vi komme tilbake til senere i oppgaven. I tillegg har vi undersøkt i intervjuer med forskjellige informanter som kan oppfylle våres kriterier for å kartlegge forskjellige dilemmaer innenfor merkevaresamarbeid. I oppgaven undersøkte vi rundt merkevaresamarbeidet Devold X Sigrid med teori som støttes opp mot dette. Her gikk vi gjennom teori om fandom, fankultur og parasosiale relasjoner. Videre tar vi for oss forbrukeratferd, hva skiller en forbruker fra en fan, og fra forbruker til fan. Vi anser Cialdini sin teori om påvirkning som svært essensielt i en slik oppgave og tok derfor for oss noen av påvirkningsprinsippene. Videre i oppgaven tar vi for oss kjøpsprosessen, merkesamarbeid og merkeallianse som veier høgt i oppgaven. Avsluttningsvis i teoridelen forklarer vi hvorfor man blir påvirket av kjendiser og hvordan de three constituencies henger sammen med dette. Videre kommer vi til oppgavens metodedel der vi tar for oss hvilken metode vi har valgt. Vi gjennomførte en kvalitativ undersøkelse der vi innhentet data fra informanter. Vi har da benyttet oss av et eksplorativt casedesign i bacheloroppgaven. Vi har også utarbeidet intervjuguider som vi brukte for å intervjue informanter på Fløyen og i sportsbutikker i Bergen. Oppgavens hensikt er å se hvordan et samarbeid med en kjendis kan påvirke en merkevare. Videre kommer vi til oppgavens analysedel der vi kan se den innsamlede dataen opp mot de utvalgte teoretiske perspektivene vi har valgt ut. Her vil vi analysere ulike variabler før vi summerer opp våre funn i en konklusjon. Avsluttningsvis konkluderte vi med at dette samarbeide ikke har ført til betraktelig mer salg for Devold, da vi får inntrykk av at samarbeidet er lite kjent. Altså har ikke Sigrid sin fandom påvirket Devold i en stor grad etter deres samarbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføring og merkevareledelseen_US
dc.subjectKommersielle samarbeiden_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titleHvordan har artisten Sigrid og hennes fandom påvirket merkevaren Devold, etter deres samarbeid?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal