Show simple item record

dc.contributor.advisorThon, Andreas Norgår
dc.contributor.authorLinton, Marthina Sophie
dc.contributor.authorDavidsen, Tamika
dc.date.accessioned2021-10-21T11:38:52Z
dc.date.available2021-10-21T11:38:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824488
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye jobben, samt å undersøke hvilke muligheter eller utfordringer digitale onboardingprosesser potensielt kan skape. For å undersøke dette har vi valgt å intervjue syv informanter som helt eller delvis har gjennomført en digital onboarding fra hjemmekontoret. Vi har undersøkt effektene av onboardingprosessen ved å belyse følgende forskningsspørsmål: ● Hvordan påvirker digital onboarding nyansattes mestringsfølelse? ● Hvordan påvirker digital onboarding nyansattes forståelse for rolle og forventinger? ● Hvordan påvirker digital onboarding nyansattes organisasjonssosialisering? ● Hvordan påvirker digital onboarding nyansattes kulturorståelse? Vi har samlet informasjon fra forskningsartikler, pensumbøker og annen relevant litteratur, som danner utgangspunkt for teori og analyse. Teorigrunnlaget er i hovedsak hentet fra Talya Bauer (2010), som er en av de mest anerkjente forskerne innenfor onboarding. Vi har valgt en kvalitativ metode for å få innsikt i opplevelser, erfaringer og meninger. Gjennom dybdeintervju av syv informanter ble det samlet inn primærdata, som sammen med teori har resultert i en samlet drøfting. Våre funn indikerer at det er store variasjoner i hvordan den nyansatte opplever hjemmekontoret, under den pågående pandemien. informantene her viser et bredt spekter over hvor godt de trives eller følte de mestret sine arbeidsoppgaver i samhandling med den digitale arbeidshverdagen. Vi fant store variasjoner under dette punktet, og selv om visse aspekter ved den digitale onboardingen kan effektivisere arbeidshverdagen, tyder andre funn på at det er visse prosesser som ikke kan gjenskapes over digitale medier. Disse inkluderer de sosiale prosesser samt utviklingen av en bred kulturforståelse, dette kommer trolig av det faktum at dette er prosesser som må oppleves eller observeres i et aktivt sosialt miljø. Resultatene her indikerer dermed at individuelt tilpassede onboarding programmer, kanskje kan være den beste løsning til hvordan den nyansatte kan mestre de digitale onboarding prosessene samt trives under en digital arbeidshverdag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectDigital onboardingen_US
dc.subjectOnboardingen_US
dc.subjectHjemmekontoren_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titleHvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal