Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Runi Tomter
dc.contributor.authorRiis, Marthe
dc.contributor.authorSeljesæther, Malene
dc.contributor.authorSørby, Lene-Marie
dc.date.accessioned2021-10-21T11:51:56Z
dc.date.available2021-10-21T11:51:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824497
dc.description.abstractTema: Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: “Hvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet?” For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet tre forskningsspørsmål. F1: Hvorfor har logistikkleverandøren Vectura tidvis hatt problemer med å opprettholde forsyningen av varer til Vinmonopolet under pandemien? F2: Hvordan har covid-19 påvirket leveransen av vin fra ulike land til Vinmonopolets butikker? F3: Hvordan har Norges geografi påvirket Vinmonopolets forsyningskvalitet? Formål: Vinmonopolet har gjennom covid-19 hatt sin største varige økning i salg gjennom tidene. Strenge restriksjoner i form av stengte grenser og et nedstengt samfunn vil naturligvis skape problemer for alkoholbransjen. Restriksjonene er blant annet stengte butikker og restauranter, to meters avstand til hverandre og forbud mot sosiale sammenkomster. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan covid-19 har påvirket Vinmonopolets forsyningskvalitet. Teoretisk utgangspunkt: Det teoretiske rammeverket består av teorien om ledelse av forsyningskjeder og logistikkperspektivet. Metode: Vi har valgt kvalitativ forskningsmetode. Det har gitt oss en dypere innsikt innenfor de aktuelle temaene. Dataen er samlet inn via dybdeintervjuer, med en semistrukturert intervjuguide. Fremgangsmåte: Vi startet arbeidet med å lese oss opp på eksisterende artikler om temaet og uformelle samtaler med personer som sitter på relevant informasjon. Deretter utarbeidet vi en intervjuguide og gjennomførte dybdeintervjuer med informanter med sentrale roller i og utenfor Vinmonopolet. Kombinasjonen av av disse to, sammen med relevant teori, dannet grunnlaget for oppgaven. Resultater: Våre funn har avdekket at covid-19 ikke har hatt like stor påvirkning på Vinmonopolets forsyningskvalitet som først antatt. Problemene har i større grad ligget hos distributøren Vectura og på deres helautomatiske lager.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectVinmonopoleten_US
dc.subjectForsyningskvaliteten_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectStrategisk innkjøpsledelseen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titleHvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal