Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCoates, David W.
dc.contributor.authorJenssen, Marit
dc.contributor.authorLien, June Helen
dc.contributor.authorMathiesen, Sarah Elise
dc.date.accessioned2021-10-21T12:02:43Z
dc.date.available2021-10-21T12:02:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824510
dc.description.abstractFormålet med bacheloroppgaven var å undersøke i hvilken grad innovasjon har påvirket produksjonen av atlantisk laks i oppdrettsnæringen. Vi ønsket å ta for oss produksjonen for å se om den har endret seg de siste 15 årene og om de kan forbedre eller effektivisere seg ved bruk av innovasjon, teknologi, økonomi og vekst. Vårt teoretiske utgangspunkt fokuserer på inkrementell, radikal og disruptiv innovasjon, teknologisk innovasjon, sirkulær økonomi og trafikklyssystemet. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i eksisterende teorier hentet fra artikler, rapporter og tidligere forskning. I denne oppgaven er det valgt å benytte kvalitativ metode for å mer innsikt i temaet. Dette valgte vi fordi vi hadde lite bakgrunnsinformasjon til å begynne med og ønsket derfor å utføre dybdeintervjuer. På denne måten fikk vi informasjon som vi ellers ikke ville fått. Resultatene fra forskningen viser at oppdrettsnæringen i dag er innovativ og at respondentene virket i stor grad fornøyd med næringen, men de ser også forbedringspotensialer. Alle er enig om at sjøbasert oppdrett er mest miljøvennlig, og Norge ligger langt fremme når det gjelder teknologiutvikling i landbasert oppdrett. Det er fortsatt flere utfordringer som må løses.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKreativitet, innovasjon og forretningsutviklingen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectLaksenæringenen_US
dc.titleI hvilken grad har innovasjon påvirket produksjon av norsk laks de siste 15 årene?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal