Show simple item record

dc.contributor.advisorStavelie, Hanne
dc.contributor.authorMeberg, Mathilde
dc.contributor.authorNilssen, Anne
dc.date.accessioned2021-10-22T09:29:35Z
dc.date.available2021-10-22T09:29:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824951
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi med utgangspunkt i teori og innhentede kvalitative data undersøkt temaene endringsledelse og endringsvilje, og hvordan ledere har fremmet endringsvilje hos ansatte under koronakrisen. Utgangspunktet for oppgaven er en kompetansebedrift som har gjennomgått to endringer det siste året: endring knyttet til koronapandemien og en planlagt strukturendring. Pandemien har vesentlig påvirket arbeidshverdagen til de fleste, spesielt pålegget om hjemmekontor og begrenset sosial kontakt. I tillegg til disse endringene har bedriften gjennomført en planlagt omstrukturering av bedriften i konteksten av krisen. Denne sammenhengen synes vi var interessant og ønsket å undersøke nærmere. For å gjøre dette formulerte vi følgende problemstilling: “På hvilke måter bidro ledere til å fremme endringsvilje hos de ansatte under koronakrisen?” Ved hjelp av faktorer som påvirker endringsvilje identifiserte vi at ledere bidro til å fremme endringsvilje hos de ansatte gjennom en rekke tiltak. Konkret la lederne til rette for medvirkning ved at de sørget for lav terskel for å ta kontakt og mange møtepunkter for å kunne si ifra. Lederne kontrollerte eller detaljstyrte ikke, som førte til opplevd autonomi for de ansatte. Det ble gitt god informasjon og de la til rette for at de ansatte hadde mulighet til å medvirke om de ønsket det. Lederne fasiliterte til dels for sosiale arenaer som kunne tilfredsstille sosiale behov, som igjen påvirket motivasjonen og endringsviljen til de ansatte. Vi så også at lederne forhindret motstand gjennom å opprettholde gode relasjoner og tilstedeværelse, selv om ingen møttes fysisk. Ved rettferdige prosesser motvirket de også at motstand oppstod.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectFjernledelseen_US
dc.subjectEndringsviljeen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titlePå hvilke måter bidro ledere til å fremme endringsvilje hos de ansatte under koronakrisen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal