Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjerke, Rune
dc.contributor.authorMeltzer, Amalie
dc.contributor.authorOsaland, Tea
dc.contributor.authorNansve, Maria
dc.date.accessioned2021-10-22T12:57:32Z
dc.date.available2021-10-22T12:57:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825052
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år siden hjemmekontor ble en realitet for flere arbeidsplasser. Hensikten med oppgaven var å finne ut hvordan suksesskriteriene for velfungerende team har blitt påvirket og hvordan team har greid å opprettholde et godt teamarbeid fra hvert sitt hjemmekontor. Gjennom en kvalitativ studie har vi besvart problemstillingen “Hvordan opplever teammedlemmer at teamarbeid har endret seg fra før pandemien i kontorlokaler til under pandemien på hjemmekontor?”. Vi valgte å bruke dybdeintervju som innsamlingsmetode, der vi intervjuet seks personer som arbeider i forskjellige team. Etter å ha kodet og kategorisert innsamlet data basert på analysespørsmålene og temaene, kom det frem flere interessante funn. Dette gjorde det mulig for oss å kunne svare på problemstillingen. Vi konkluderte med at suksesskriteriene kommunikasjon og samhold er de som har endret seg mest, samt at effektiviteten har økt. Årsaken er at den spontane uformelle praten i gangene på kontorene er forsvunnet og det er vanskelig å utføre sosiale aktiviteter fra hvert sitt hjemmekontor. Derimot er det tydelig at teamarbeidet er blitt mer effektiv fra hjemmekontor siden det er mindre distraksjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelseen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectHjemmekontoren_US
dc.subjectTeamarbeiden_US
dc.titleTeamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemienen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal