Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSeljeseth, Ingvild
dc.contributor.authorSandberg, Camilla
dc.date.accessioned2021-11-01T11:49:10Z
dc.date.available2021-11-01T11:49:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826848
dc.description.abstractHensikten med studien er å undersøke hvordan en tredjepart evaluerer ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en leder. Studien er basert på funn fra dybdeintervjuer, gjennomført våren 2021, med åtte informanter, fra seks ulike arbeidsplasser. Intervjuene ble gjennomført gjennom en digital kommunikasjonstjeneste, når informantene var på hjemmekontor. «The Critical incident technique» (CIT) ble herunder brukt som undersøkelsesmetode. Informantene fikk spørsmål om usivilisert oppførsel, knyttet til situasjoner de har observert, hvor leder har oppført seg usiviliserte mot en ansatt, på arbeidsplassen. Funnene i studien ble analysert gjennom Nvivo, for å kartlegge hvordan en tredjepart evaluerer ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en leder. Funnene indikerer at tredjeparts evaluering blir formet av ansattes reaksjon og det viser seg herunder at dramatikken i mottakers reaksjon påvirker tredjeparts evaluering. Studien understreker antagelsen om tredjepart, som en involvert part i situasjoner hvor usivilisert oppførsel fra leder til ansatt oppstår. Tredjeparts evaluering av ansattes reaksjoner, blir som nevnt formet av ansattes reaksjoner og viser sammenhenger til teorier om deontisk rettferdighet. I denne studien kommer det frem at tredjeparts evaluering av ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en leder, blir formet av kontekst, sosial rang og kjønnsroller og den helhetlige sammensetningen i situasjonen. Det understrekes at det er mange faktorer som kan påvirke forholdet. Noe som hever grunnlaget for ytterligere forskning på tredjeparts rolle, knyttet til usiviliserte oppførsel på arbeidsplassen. Nøkkelord: usivilisert oppførsel, tredjepart, deontisk rettferdighet, kontekst, sosial rang, kjønnsrolleen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectDeontisk rettferdigheten_US
dc.title«Workplace incivility»: En kvalitativ undersøkelse av hvordan en tredjepart evaluerer ansattes reaksjoner på usivilisert oppførsel fra en lederen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal