• Proteiner og styrketrening 

   Muldal, Janne; Jensen, Thea Lybæk (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   Vi valgte å skrive om styrketrening og ernæring, da dette er temaer som har vært gjennomgående i vårt studie av fysisk aktivitet og ernæring. Vi har lagt merke til at det er en debatt om hvor mye proteiner en trenger i ...
  • Høyintensitetstrening i forhold til overvekt og vektreduksjon: Hvilken treningsform gir høyest energiforbruk – sirkeltrening eller intervalløping? 

   Lium, Tonje Beate Svenningsen; Håkonsen, Trude Mentzoni (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   De siste tiårene har det vært en drastisk økende forekomst av overvekt og fedme, i alle aldre og alle deler av verden. Overvekt er en konsekvens av positiv energibalanse over tid. Å redusere vekten er svært krevende, da ...
  • Hva inneholder matpakken til barnehagebarn, og hva trenger de egentlig? 

   Hamre, Mari; Paulsen, Ida Emilie (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og ernæring, samt UNGKOST-2000 for å sammenligne med tidligere større studier om barn og deres matpakker (1). Problemstillingen i oppgaven ...
  • Overvekt/fedme og preeklampsi 

   Fiskaa, Grete; Vik, Idunn Pernille (Bachelor thesis, 2016-10-10)
   Sammendrag Bakgrunn: Prevalensen av overvekt og fedme øker verden over. Overvekt og fedme i form av høy BMI har vist en tydelig sammenheng med preeklampsi. Denne litteraturstudien har som mål å undersøke empirien som ...
  • En litteraturstudie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

   Perskaas, Benedikte; Mathiassen, Bettina (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   SAMMENDRAG I 2009 skrev Norge under på FN-konvensjonen der det står at alle har rett til fysisk aktivitet. Denne konvensjonen er spesielt rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne(27). Den innebærer at alle skal ha ...
  • Folat, epigenetikk og risikoen for kreft 

   Rikheim, Ragna Hove (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Forståelse for mekanismene som kontrollerer prosesser i cellene som påvirker utviklingen av kreft er ikke bare viktig for å øke kunnskap om sykdommen, men også for å utvikle forebyggende og terapeutiske ...
  • Gluten: sunt eller usunt? 

   Brækkan, Sara; Evjen Berg, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   Sammendrag Vår oppfatning er at stadig flere kutter ut gluten fra kostholdet sitt uten grunn og at dette proteinet har fått et unødvendig dårlig rykte. I dag har 1-2% av den norske befolkningen sykdommen cøliaki og tåler ...
  • En sammenligning av muskelaktivering i gluteus maximus i hip-thrust, vektløfterbøy og styrkeløfterbøy 

   Liljegren, Anja Margrethe; Sørlie, Eileen (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   Objektivt. Hensikten med denne oppgaven er å finne ut om hip-thrust er en bedre øvelse for å trene gluteus maximus enn knebøy. Oppgaven tar utgangspunkt i å måle muskelaktiviteten i gluteus maximus i øvelsene, hip-thrust, ...
  • Kartlegging av fysisk aktivitet i to bedrifter 

   Bakkan, Marius; Becker, Thor Johan (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   Innledning Utviklingen fra andre verdenskrig og frem til i dag viser en mer stillesittende hverdag. Arbeidsoppgaver som tidligere bestod av mye kroppslig arbeid, er i dag erstattet med maskiner som gjør at arbeidshverdagen ...
  • Lavkarbodiettens effekt på blodsukkerregulering hos diabetes type 2-pasienter 

   Larsen, Marte; Phengphan, Sukhontharos (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   I bacheloroppgaven vår har vi undersøkt hvordan lavkarbodiett påvirker HbA1c-nivået hos pasienter med diabetes type 2. Temaet er både aktuelt og har vært gjennomgående i vårt studie i ernæring. Lavkarbodietten har vært ...
  • Hvordan er ernæringskunnskapene til personlig trenere sammenliknet med den generelle befolkningen? 

   Sandvik, Kaia Birgitte; Watters, Solveig Ivara (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   Livsstilssykdommer er i dagens samfunn et voksende problem. Spiser du sunt og er tilstrekkelig fysisk aktiv i hverdagen, kan du redusere risikoen for livsstilssykdommer, som omfatter blant annet hjerte- og karsykdommer, ...
  • Helsemessige utfordringer hos kvinnelige fitnessutøvere 

   Bårdslett, Charlotte Sofie; Ingeberg, Andrea (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Bakgrunn: Vi leser stadig om fitness i media der både spiseforstyrrelser og doping er knyttet til denne konkurranseformen. For tiden ser det ut til at det er populært å drive med dette blant unge kvinner. Vi har derfor ...
  • Amming og redusert risiko for overvekt hos barn 

   Trebler, Maren (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn: Antall barn og unge som lider av overvekt eller fedme øker kraftig for hvert år. Nylig har flere studier foreslått at amming kan redusere risiko for å utvikle overvekt og av den grunn bør det oppfordres til økt ...
  • Litteraturstudie om flerumettede fettsyrer ved behandling av AD/HD symptomer hos barn og ungdom 

   Brekke, Sarah (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn AD/HD er en psykisklidelse som oppstår som resultat av dysfunksjon i nevrotransmisjonssystemene. Lidelsen kjennetegnes ved uoppmerksomhet, hyperaktivitet, redusert motivasjon og komorbidelidelser. Uttredelse ...
  • Kognitiv utvikling hos barn med intrauterin veksthemning 

   Eriksen, Nathalie; Cocozza, Annelen Kjølås (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn Årlig fødes to til tre prosent med intrauterin veksthemning. I tillegg til at intrauterin veksthemning øker risikoen for diabetes, høyt blodtrykk og koronare hjertesykdommer har flere studier vist at intrauterin ...
  • Inntak av kostfiber ved kostintervensjon – en kvantitativ studie 

   Heir, Martine; Lind, Oda Kristine (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn: I Norge er overvekt og fedme et stadig voksende problem. Fedme er en kronisk lidelse som krever langsiktig oppfølging i form av vektreduksjon ved hjelp av livsstilsintervensjon. Vi leter fortsatt etter metoder ...
  • Hvilken av øvelsene nedtrekk, pullups og sittende roing aktiverer m. latissimus dorsi i størst grad? 

   Fredriksen, Lasse; Klev, Sebastian Kim Wells (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Sammendrag Vi ønsket å finne ut i hvor stor grad nedtrekk, pullups og sittende roing aktiverte m. latissimus dorsi med overflate elektromyografi (EMG). Nedtrekk er en øvelse som er hyppig brukt blant utøvere og mosjonister ...
  • Skolebasert kostintervensjon – En litteraturstudie 

   Heen, Hanne; Fjeldberg, Vibeke (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn: Overvekt og fedme har en økende prevalens på verdensbasis og Verdens helseorganisasjon anslår barnefedme som en av de mest alvorlige folkehelseutfordringer i det 21. århundre. Overvektige barn har høy sannsynlighet ...
  • ”Rent Senter”- program på norske treningssentre 

   Birkelund, Benedikte Sand; Hole, Marie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunn Vi leser stadig at doping er et problem, ikke bare i toppidretten, men også på norske treningssentre. ”Rent Senter”-programmet er et forebyggende antidopingprogram som er rettet mot treningssentre i Norge, der ...