• Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

   Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
  • Amming og redusert risiko for overvekt hos barn 

   Trebler, Maren (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn: Antall barn og unge som lider av overvekt eller fedme øker kraftig for hvert år. Nylig har flere studier foreslått at amming kan redusere risiko for å utvikle overvekt og av den grunn bør det oppfordres til økt ...
  • Biofortification av basismatvarer med betakaroten som tiltak for å øke vitamin A-status i utviklingsland 

   Holmemo, Carina Wiker; Pedersen, Marie Skov (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Bakgrunn: Vitamin A-mangel er et utbredt helseproblem i utviklingsland. Spesielt barn og gravide kvinner er utsatt for mangeltilstand. Konsekvenser av ubehandlet mangel kan være synstap og død. Som tiltak har betakarotensyntese ...
  • Bærekraftig kosthold 

   Waage, Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Mat er i samspill med helse, klima og miljø. Maten vi spiser og matproduksjon er i dag største årsaken til økt risiko for sykdom, klimaendringer, og miljøbelastninger. Det globale matsystemet må utvikles bærekraftig, ...
  • Cerebral Parese i et livsløpsperspektiv 

   Sønsterby, Morten (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Forfatter: Morten Sønsteby, 3. års student ved bachelor i fysisk aktivitet og ernæring. Høyskolen Kristiania, 2017. Tittel: Cerebral parese i et livsløpsperspektiv. Problemstilling: Hvilke effekter vil systematisk ...
  • Den potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedme 

   Solaas, Susanne Aune; Brenne, Inga (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. ...
  • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

   Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...
  • Effekten av fire ukers pescetarisk intervensjon på blodlipider 

   Skjerve, Karoline Lyngstad; Kolseth, Kirsti (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunnen for studien var ønsket om å undersøke hvorvidt en overgang fra et tradisjonelt norsk- til pescetarisk kosthold med minimum ett fiskemåltid om dagen kan ha effekt på blodlipider hos friske. En gunstig lipidprofil ...
  • Effekten av høyfettdietter på metabolisme og prestasjon hos utholdenhetsutøvere 

   Fornes, Andrea; Lundal, Rebecca (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunnen for oppgaven er at høyfettdietter, fremfor den standardiserte høykarbodietten, er en økende trend blant idrettsutøvere. I denne oppgaven ønsket vi å studere forskningen på dette feltet, og undersøke om dette ...
  • Effekten av lav-FODMAP-diett og probiotika på symptomer ved irritabel tarmsyndrom 

   Hägg, Daniel Fiskå; Kristiansen, Petter (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Bakgrunn: Irritabel tarmsyndrom er en kronisk funksjonell tarmlidelse hvor alvorlighetsgraden av symptomer som abdominal smerte varierer fra alvorlige til mindre alvorlig. På verdensbasis er forekomsten høy, særlig blant ...
  • Effekten av styrketrening på kreftpasienter under behandling 

   Trondsen, Malin; Hellerød, Madeleine Enersen (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Kreft er en av de vanligste sykdommene i Norge i dag. Sykdomsgruppen består av over 200 ulike typer, hvorav alle disse har ulike sykdomsforløp. Ved behandling av kreft finnes det en rekke ulike bivirkninger. Ved langtkommen ...
  • Effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol 

   Skjærbekk, Guro Bakkehaug; Kollshaugen, Ine Therese (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Bakgrunn: En overflod av mat har ført til overvektsepidemi, og til en rekke tilfeller av livsstilssykdommer som en konsekvens av dette. Et uheldig kosthold med et høyt inntak mettet fett og salt, og fysisk inaktivitet ...
  • Effekter av antioksidanter på prestasjon i utholdenhetsidretter: en litteraturstudie 

   Otterdal, Emilie Houm; Olsen-Nauen, Ida Charlotte (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn: Forskning har til nå ikke vist at det er en sammenheng mellom tilskudd av antioksidanter og prestasjon i utholdenhetsidretter. Det er av den grunn delte meninger når det kommer til antioksidanter og ...
  • EMG analyse av øvelsene knebøy og splittknebøy 

   Pedersen, Stine; Stenberg, Pernille (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Objektivt. Hensikten med oppgaven er å undersøke om det eksisterer forskjeller i aktivering av lårmuskulaturen mellom øvelsene knebøy og splittknebøy. Studiet måler muskelaktivering i muskelgruppene med en bestemt relativ ...
  • En kontrollert, ikke-blindet effektstudie vedrørende ernæring for premature barn med fødselsvekt 1500-2000 gram 

   Kleivan, Henriette Louise Molnes; Vindenes, Katrine (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn for oppgaven: I Norge fødes ca 550 barn med fødselsvekt mellom 1500 og 2000 gram hvert år som utgjør i underkant av 1 % av alle barnefødsler. Feil næringsstofftilførsel kan bidra til økt sykelighet og påvirkning ...
  • En litteraturstudie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

   Perskaas, Benedikte; Mathiassen, Bettina (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   SAMMENDRAG I 2009 skrev Norge under på FN-konvensjonen der det står at alle har rett til fysisk aktivitet. Denne konvensjonen er spesielt rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne(27). Den innebærer at alle skal ha ...
  • En sammenligning av kostholdet til en gruppe unge idrettsutøvere med resultatene fra Ungkost 3 

   Derås, Julie; Kristiansen, Stine Bø (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Tenårene er en fase i livet hvor kroppen skal vokse og endre seg i betydelig grad. Et kosthold som dekker behovet for næringsstoffer er spesielt viktig for utviklingen i denne perioden, men også for å redusere ...
  • En sammenligning av muskelaktivering i gluteus maximus i hip-thrust, vektløfterbøy og styrkeløfterbøy 

   Liljegren, Anja Margrethe; Sørlie, Eileen (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   Objektivt. Hensikten med denne oppgaven er å finne ut om hip-thrust er en bedre øvelse for å trene gluteus maximus enn knebøy. Oppgaven tar utgangspunkt i å måle muskelaktiviteten i gluteus maximus i øvelsene, hip-thrust, ...
  • Folat, epigenetikk og risikoen for kreft 

   Rikheim, Ragna Hove (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Forståelse for mekanismene som kontrollerer prosesser i cellene som påvirker utviklingen av kreft er ikke bare viktig for å øke kunnskap om sykdommen, men også for å utvikle forebyggende og terapeutiske ...