• Akupunktur og allergisk rhinitt 

      Blakar, Heidrun Jensen; Ruud, Magnus Hestbråten (Bachelor thesis, 2015-02-04)
      Problemstilling Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt. Temaet undersøkes gjennom problemstillingen: «Hvordan forklarer tradisjonell kinesisk medisin allergisk rhinitt, og i hvilken grad ...