• Tensjonshodepine og manuell behandling 

      Rogn, Simon; Døhlen, Christopher Andreas (Bachelor thesis, 2018-10-03)
      Problemstilling: Hvilke typer manuelle teknikker eller behandling av den øvre nakkemuskulatur kan bedre smertesymptomatikken ved tensjonshodepine? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie, altså baserer den seg på ...