• Objektivt målt fysisk aktivitetsnivå blant barn i Norge i alderen 6-12 år 

      Engedal, Erik Gretteberg; Deng, Wei Hai (Bachelor thesis, 2017-09-21)
      Bakgrunn For å implementere effektive tiltak for skolebarn i Norge i folkehelsearbeidet mot livsstilssykdommer er det viktig med mer objektiv data på deres fysiske aktivitetsnivå. Denne oppgaven undersøker forskjeller i ...