• En litteraturstudie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

      Perskaas, Benedikte; Mathiassen, Bettina (Bachelor thesis, 2016-10-11)
      SAMMENDRAG I 2009 skrev Norge under på FN-konvensjonen der det står at alle har rett til fysisk aktivitet. Denne konvensjonen er spesielt rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne(27). Den innebærer at alle skal ha ...