• Fjernledelse og Hjemmekontor 

      Strand, Amanda Sofie; Raastad, Kristin (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn Formålet ved studien har vært å se på hvordan ledere oppfatter omstillingen til fjernledelse og på hvilken måte det har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet under pandemien. I tillegg til hvilke virkemidler ...