• Frisklivsarbeid rettet mot barn og unge 

   Morskogen, Marina; Pajnic, Helen Westgård (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn Studiens hensikt har vært å belyse hvilke arbeidsmetoder de ansatte på frisklivssentraler bruker for å redusere overvekt blant barn og unge. Vi ønsket å se på hvorfor de har valgt å etablere et tilbud og hvordan ...
  • Fysisk aktivitet blant barn og unge i rurale og urbane bosteder: en litteraturstudie 

   Johansen, Daniel; Amundsen, Eirik (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Innledning Samfunnsutviklingen det siste halve århundret har ført til store endringer med hensyn til befolkningens helsetilstand. Økt forekomst av overvekt og fedme samt reduksjon i fysisk aktivitet har ført til en rekke ...