• Behandlingseffekten av fysisk aktivitet på mild til moderat depresjon 

   Rønningen, Eline Andersdatter (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av depresjonssykdommer øker og er per nå blant de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen. Depresjon er den psykiske lidelsen som i størst grad bidrar til sykefraværet her i landet, i tillegg ...
  • Friluftsliv som et behandlingsalternativ for deprimerte voksne 

   Kjær, Pernille Linnerud; Kvisler, Sarah Marlen (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: En av de store helseutfordringene i dagens samfunn er psykiske lidelser, herunder blant annet depresjon (1). I år 2000 rangerte Verdens helseorganisasjon (WHO) (2)depresjonssykdom som det fjerde største helseproblemet ...
  • Fysisk aktivitet i behandling av depresjon 

   Thomassen, Marta Ekran (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunn for oppgaven: Depresjonslidelser er en av de tre vanligste psykiske lidelsene i befolkningen sammen med angstlidelser og rusrelaterte lidelser. Psykiske lidelser som depresjon og angst er av de mest kostbare ...
  • Fysisk aktivitet: en behandlingsmetode mot depresjon 

   Eggen, Anniken; Larsen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon hevder at i år 2020 vil psykiske lidelser være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land. I Norge vil opp mot halvparten av befolkningen oppleve en lettere psykisk ...
  • Kan akupunktur redusere symptomene på mild depresjon? 

   Rolstad, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn Depresjon er en psykisk tilstand som kan komme til uttrykk i fysiske plager. Noen pasienter ønsker å bli hørt og trodd, og har behov for en samtale vel så mye som den fysiske behandlingen. Med den erfaringen ble ...