• Frisklivsveiledernes arbeid med motivasjon og fysisk aktivitet 

      Diskerud, Marthe; Hekleberg, Julie (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Studiens hensikt har vært å se på hvilke teknikker frisklivsveiledere bruker i motivasjonsarbeidet og hvordan de bruker og tilrettelegger for fysisk aktivitet i arbeidet. Problemstilling: "Hvordan jobber ...