• Hvordan opplever og mestrer barn å vokse opp med psykisk syke foreldre 

      Arborg, Astrid Helene (Bachelor thesis, 2016-10-13)
      Sammendrag En rapport fra Folkehelseinstituttet anslår at det i løpet av 2015 var 410 000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse. Med andre ord, kan det sies at det er relativt vanlig å ha foreldre ...