• Empowerment for vektreduksjon hos overvektige individer 

      Johnsen, Anniken Slette (Bachelor thesis, 2016-10-13)
      Bakgrunn De senere årene har fokuset på helse begynt å fått en dreining; fra å behandle smittsomme sykdommer, til å skulle forebygge livsstilsykdommer. Salutogenese fokuserer på hva som fremmer god helse og gir mennesker ...