• En studie av autonom motivasjon på hjemmekontor under covid-19. 

      Pedersen, Maria; Markussen, Tanya (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bacheloroppgaven ønsket vi å undersøke hvordan covid-19 med det påfølgende hjemmekontor har fått konsekvenser for de ansattes autonome motivasjon. Etterfulgt av deltagelse i et forskningsprosjekt ved Høyskolen ...