Select a community to browse its collections.

 • Middelhavsdietten og lipidprofil – en litteraturstudie 

  Haugen, Marte (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Risikofaktorer for å utvikle disse sykdommene er blant annet alder, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Middelhavsdietten ...
 • Mekanismene bak smertelindring 

  Bjerke, Ellen Marit; Bjerkestrand, Anne Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Innledning: I denne oppgaven ønsker vi å søke i litteraturen etter akupunkturens virkemekanismer, sett fra et vestlig medisinsk perspektiv, knyttet til behandling av smerter. Metode: Litteraturstudie, med fokus på ...
 • Bærekraftig kosthold 

  Waage, Lise (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Mat er i samspill med helse, klima og miljø. Maten vi spiser og matproduksjon er i dag største årsaken til økt risiko for sykdom, klimaendringer, og miljøbelastninger. Det globale matsystemet må utvikles bærekraftig, ...
 • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

  Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...
 • En sammenligning av kostholdet til en gruppe unge idrettsutøvere med resultatene fra Ungkost 3 

  Derås, Julie; Kristiansen, Stine Bø (Bachelor thesis, 2019)
  Bakgrunn: Tenårene er en fase i livet hvor kroppen skal vokse og endre seg i betydelig grad. Et kosthold som dekker behovet for næringsstoffer er spesielt viktig for utviklingen i denne perioden, men også for å redusere ...

View more