Select a community to browse its collections.

 • Digital Onboarding 

  Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
  Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
 • Betydningen av unike hotellkonsepter 

  Wessel, Julia; Skaanes, Kristin; Bølgen, Anna; Vestby, Anne Cathrine (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvilken betydning unikhet i hotellkonsept vil ha for betalingsviljen i ferie- og fritidsmarkedet. Hotellmarkedet har i senere tid endret seg fra det å være et sted å sove, til å ...
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

  Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
  Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
 • Bacheloroppgave 

  Borgås, Malin N.; Lunder, Astrid Gran; Lier, Eyvind; Støles, Christian Edvard (Bachelor thesis, 2021)
  Temaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også ...
 • Digitalisering i dagligvarehandel – en studie om påvirkningsfaktorene ved bruk av selvbetjening 

  Sunstad, Niklas; Aas, Ludvik Frydenberg; Vandvik, Jarand Prestvik; Unneberg, Markus Maurtvedt (Bachelor thesis, 2021)
  I dette studiet undersøker vi hvilke faktorer som påvirker forbrukeres evne og villighet til å ta i bruk selvbetjeningssystemer. Vi undersøker også endring i kjøpsatferd som følge av Covid- 19-pandemien, og bruker resultater ...

View more