• Målrettet psykisk helsearbeid i naturen: en kvalitativ studie 

      Andresen, Kristine Bekken; Åsland, Marte Jacobsen (Bachelor thesis, 2018-10-03)
      Bakgrunn: Verdens helseorganisasjons studie av den globale sykdomsbyrdens utvikling viser at mentale lidelser og depresjoner vil være den nest største helseutfordringen globalt i 2020. Medisinbruken ved psykiske plager er ...