• Hvordan kan kunstig intelligens effektivisere tjenestedesign? 

      Ueland, Erling Aleksander; Åslie, Håkon Kristian; Nguyen, Hoan Khai Nguyen (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven bunner ut i vår interesse for disruptive teknologier, tjenestedesign og kunstig intelligens. Temaet vi ønsket å forske på var hvordan kunstig intelligens kan påvirke et yrke og bidra ...