• Bærekraftig atferd. Sammenhengen mellom bærekraftig holdning og handling 

      Meek, Marcus Andre; Aardal, Tobias; Knutsen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet bærekraft som er avgrenset til klima og miljø. Studiens problemstilling er: Hva må til for å sikre en atferdsendring blant forbrukere for å omgjøre en positiv miljøholdning til ...